Kategorie
Nejnovější publikace

Hlavní stránka

Z vydaných knižních titulů:

Koronavirus a pracovní právo - Jakub Tomšej, Lucie Matějka Řehořová, Patrik Stonjek (eds.)

ISBN: 978-80-7630-010-1

Předkládaná monografie se zabývá tématem koronavirové pandemie a jejími pracovněprávními aspekty.

Cena:121.00
Dostupnost:Skladem

La protection de la biodiversité marine en droit international : à la recherche d´un cadre d´harmonisation d´une réglementation disparate - Karolina Žákovská

ISBN:978-80-87975-93-0

Ochrana mořské biodiversity v mezinárodním právu: hledání rámce pro harmonizaci roztříštěné právní úpravy

Autorka se v této publikaci zabývá problematikou přijetí účinných opatření ve prospěch mořské biodiverzity, jejichž nezbytným předpokladem je dodržování obecných principů práva životního prostředí. Kniha je napsána ve francouzštině se závěrečným shrnutím v češtině.

Cena:230.00
Dostupnost:Skladem

Common European Asylum System in a Changing World (Introduction)

ISBN: 978-80-7630-003-3

Textbook for Prague Summer School on Migration and Asylum Law. The Common European asylum system (CEAS) sets minimum standards for the treatment of all asylum seekers and applications across the EU. This publication is primarily intended for use by students of law and social science.

Cena:300.00
Dostupnost:Skladem

Scripta Iuridica č. 9: Příklady z evropského práva - 7. doplněné a přepracované vydání (2018) - Kolektiv autorů

ISBN:978-80-87975-21-1

Sedmé vydání této publikace, stejně jako vydání předchozí, vychází vstříc jednomu ze základních požadavků na absolventku/absolventa magisterského studia na Právnické fakultě UK, kterým je, pokud jde o obor evropského práva, způsobilost aplikovat základní principy evropského práva na konkrétní skutkové situace na základě precedentních rozhodnutí Soudního dvora EU.

Cena:110.00
Dostupnost:Skladem